Chúng tôi là ai

Được thành lập năm 1920 với chức năng là một công ty kiểm định, Control Union đã phát triển ra hàng loạt các hoạt động kinh doanh liên quan đến kiểm định và dịch vụ tài sản thế chấp là một trong số đó. Qua nhiều năm, các chuyên gia quốc tế của chúng tôi đã có kinh nghiệm và chuyên môn để cung cấp cho bạn những công cụ hiệu quả nhất để đánh giá, kiểm soát hoặc theo dõi hàng hóa của bạn trong suốt chuỗi cung ứng.

Control Union là một trong những công ty kiểm định hàng đầu thế giới, cung cấp các giải pháp hiệu quả và đổi mới trên toàn cầu, giảm thiểu rủi ro dễ bị tổn thất thương mại và giao dịch và ngăn ngừa các vấn đề xảy ra, đồng thời nâng cao năng suất thông qua các dịch vụ và giải pháp tài sản thế chấp. 

Làm việc trên hàng loạt các ngành và thị trường, Control Union mang tới kinh nghiệm và chuyên môn được kết hợp với những công nghệ mới nhất và hệ thống cải tiến cho khách hàng quốc tế, không chỉ cung cấp giải pháp cho thách thức hiện có, mà còn tránh, giảm thiểu, và hạn chế được những nguy cơ để ngăn chặn vấn đề trước khi nó xảy ra.

Control Union đã vận hành trụ sở Hệ thống Quản lý Tài sản thế chấp (CMS - Collateral Management System) tại Rotterdam, Hà Lan từ năm 2012, ở đó trụ sở này đã hỗ trợ và giám sát việc cung cấp dịch vụ thế chấp tại nhiều vùng trọng yếu trên khắp thế giới. Tại Mỹ La-tinh, dịch vụ được tổ chức và giám sát bởi văn phòng Control Union tại Buenos Aires và Brazil. 

Với kiến thức chuyên biệt về hàng hoá trên toàn cầu và cách tiếp cận hoạt động độc đáo, Control Union mang đến chuyên môn trong mọi dịch vụ mà công ty thực hiện, cung cấp một mô hình kinh doanh nhanh nhạy và linh hoạt để giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy