Tầm nhìn của chúng tôi

Được thành lập vào năm 1920 với chức năng là một công ty kiểm định, Control Union đã mở rộng để bao gồm một loạt các hoạt động liên quan đến kiểm định, một trong số đó là dịch vụ tài sản thế chấp.

Qua nhiều năm, các chuyên gia quốc tế của chúng tôi đã có kinh nghiệm và chuyên môn để cung cấp cho bạn các công cụ hiệu quả nhất nhằm đánh giá, kiểm soát hoặc theo dõi hàng hoá của bạn trong suốt chuỗi cung ứng.

Các Dịch vụ Tài sản thế chấp của chúng tôi có thể giúp bạn giảm thiểu các tác động về rủi ro dễ bị tổn thất thương mại và rủi ro giao dịch của công ty bạn.

Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách kiểm soát hoặc giám sát hàng hoá trong suốt chuỗi cung ứng, mang lại sự yên tâm và bảo vệ cho bạn, khách hàng của chúng tôi.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy