Kiểm định kho hàng

Control Union cung cấp những đánh giá chuyên môn về kho hàng, si lô, bồn chứa và mặt bằng được khách hàng sử dụng để lưu kho hàng hóa.

Việc kiểm định độc lập do đội ngũ chuyên gia của Control Union tiến hành có thể giúp bạn nhận thức được bất kỳ và tất cả các rủi ro hoặc mối đe dọa có thể xảy ra đối với hàng hoá trước khi được lưu giữ, giúp kiểm soát và duy trì chất lượng hàng hoá lưu trữ của bạn.

Với tư cách là những nhà cung cấp giải pháp chuyên nghiệp, các kiểm định viên có chuyên môn và lành nghề nhất của Control Union được phân công để thực hiện các kiểm định kho hàng bao gồm phân tích và đánh giá tình trạng của tòa nhà, sức chứa, cách sử dụng, khu vực lân cận, môi trường xung quanh và vùng tiếp giáp, khả năng bảo vệ và mức độ an toàn.

Việc kiểm định tất cả kho hàng và hàng hoá được tiến hành nhằm đảm bảo rằng hàng vận chuyển, nguyên vật liệu và hàng hóa của bạn sẽ không chỉ được giữ an toàn mà còn trong tình trạng tốt nhất khi lưu trữ, giúp kiểm soát chất lượng hàng hoá và mang lại sự yên tâm cho bạn.

Quy trình nhịp nhàng và tỉ mỉ theo đúng các quy trình lập pháp toàn diện đối với công tác kiểm định kho hàng và hàng hóa đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định liên quan ở từng vùng cũng như thị trường toàn cầu mà Control Union hoạt động.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy