Giám sát cây trồng

Control Union giám sát cây trồng từ những bước tăng trưởng và thu hoạch ban đầu đến điểm lưu trữ đầu tiên – giảm rủi ro tổn thất tiềm tàng bất kỳ và đảm bảo cây trồng của bạn có chất lượng cao nhất ở mọi giai đoạn.

Đội ngũ chuyên viên gồm các nhà khoa học nông nghiệp của chúng tôi là những chuyên gia về lĩnh vực nông sản và hàng hoá nông nghiệp và có thể cung cấp dịch vụ giám sát cây trồng bằng cách kết hợp tham quan thực địa với các hệ thống đánh giá định lượng và định tính và giám sát nông nghiệp hàng đầu thế giới. 

Những hệ thống đổi mới này là những đánh giá dựa trên một loạt các hoạt động giám sát chặt chẽ sự phát triển cây trồng, thu thập dữ liệu có liên quan đến khu vực. Dữ liệu này sau đó được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi phân tích và đưa vào báo cáo cuối cùng, cho phép họ nêu bật và đánh giá các yếu tố chính và các thuộc tính có thể ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Những đánh giá thông minh này được áp dụng cho các đồn điền mía, đậu nành và bông, những nơi tham quan thực địa và đo đạc diện tích. Hơn nữa, các hoạt động đánh giá bao gồm một quy mô lớn nhiều chương trình có thể được áp dụng cho từng đồn điền. Mỗi mảnh đất sẽ được phân tích để hiểu các đặc tính vật lý và địa hình, xác minh sản lượng trước đây và giám sát các giai đoạn khác nhau của đồn điền; từ việc gieo hạt, đến tăng trưởng, thu hoạch. 

Từ những kết quả này, Control Union có thể ước tính thời gian thu hoạch và năng suất cây trồng, đồng thời kiểm soát việc vận tải sản phẩm thu hoạch từ các cánh đồng đến cơ sở lưu trữ hoặc nhà máy chế biến để có thể truy xuất nguồn gốc hợp lý. Điều này cho phép khách hàng theo dõi sản phẩm và duy trì chất lượng cao trong suốt hành trình vòng đời của sản phẩm.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy