Quản lý tài sản thế chấp

Là chuyên gia về lưu trữ, chúng tôi cung cấp cho khách hàng cơ hội để Control Union có quyền kiểm soát toàn bộ hàng hoá của họ trong suốt thời gian lưu trữ, khi chúng tôi trở thành người trông coi hàng hóa của bạn. Điều này cung cấp một cách thức lưu trữ hàng hoá an toàn, hiệu quả và hiệu suất trên khắp thế giới, đồng thời tạo điều kiện quản lý rủi ro tín dụng phát sinh.

Là một phần của Dịch vụ quản lý tài sản thế chấp, Control Union ấn định pháp chế địa phương để đảm bảo luật pháp được tuân thủ ở mọi bước của quy trình và được quyền sở hữu liên tục và độc quyền đối với hàng hóa của bạn. Việc sở hữu hàng hoá sẽ nhượng quyền hợp pháp cho ngân hàng hoặc bên mua làm chủ sở hữu hoặc người nhận tài sản thế chấp. Control Union thuê cơ sở lưu trữ về mặt pháp lý và kiểm soát toàn bộ, cho phép bạn giữ hàng hóa của mình ở vị trí lưu trữ với sự quan tâm và hỗ trợ của chuyên gia.

Các dịch vụ tài sản thế chấp của Control Union xác minh kỹ lưỡng số lượng và chất lượng hàng hoá nhận của bạn trong suốt quá trình lưu kho để giúp bạn biết được chất lượng hàng hóa của mình. Đội ngũ giàu kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn của chúng tôi cung cấp cách tiếp cận linh hoạt và đổi mới để quản lý tài sản thế chấp, cung cấp cho bạn các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và tính toàn vẹn, đảm bảo việc mua bán và giao dịch suôn sẻ - trên toàn cầu.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy