Các giải pháp công nghệ thông minh

Control Union luôn hỗ trợ và tin tưởng vào sự đổi mới công nghệ và thường xuyên sử dụng trong các dịch vụ của mình. 

Với mục tiêu giảm bớt thao tác hoặc sai sót của con người, đơn giản hóa các phương pháp tính toán khối lượng và mang lại một giải pháp thân thiện và hiệu quả cho người dùng, Control Union cung cấp các dịch vụ liên quan đến dự toán hàng tồn kho bán tự động, dựa vào việc thu thập dữ liệu theo khối lượng và xử lý các thông tin đó thông qua các báo cáo sẽ tiếp cận khách hàng ngay lập tức. Ngoài ra, Control Union đang hợp tác với một số trường đại học danh tiếng trên thế giới để cung cấp các dịch vụ tài sản thế chấp tốt nhất.  

Với sự tập trung vào nhu cầu của khách hàng, chất lượng và giảm thiểu rủi ro, Control Union sẽ đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm các báo cáo lưu kho/kiểm định, giám sát nhiệt độ, tính toán hàng tồn kho và các camera CCTV.

Sự tin tưởng vào công nghệ của Control Union được ứng dụng trong các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, với mục tiêu chính của chúng tôi là tính toán đầy đủ và chính xác khối lượng và trọng lượng của hàng hoá của bạn. Việc kết hợp công nghệ với kiến thức chuyên môn của đội ngũ quốc tế của chúng tôi sẽ đảm bảo:

  • Phương pháp tính toán khối lượng đơn giản bằng một giải pháp thân thiện với người sử dụng giúp giảm thiểu hoặc loại bỏ khả năng sai sót của con người
  • Thông tin được tạo ra tự động bằng cách thu thập dữ liệu, bao gồm hình ảnh, âm lượng, vị trí, ngày giờ
  • Khả năng chuyển thông tin thông qua các hệ thống được mã hóa
  • Truy cập vào hệ thống mà khách hàng có thể kiểm tra thông tin này trực tuyến

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm các dự án của Control Union về Dịch vụ tài sản thế chấp.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy