Đường

Đường luôn là một mặt hàng cốt lõi của Control Union. Với sự hiện diện của chúng tôi tại tất cả các quốc gia chuyên sản xuất đường, chúng tôi thực hiện một loạt các dịch vụ về đường thô và tinh luyện, cả hàng rời lẫn đóng gói.

Các dịch vụ của chúng tôi cũng có thể hoàn tất về các sản phẩm phát sinh từ đường như mật đường và bột viên củ cải đường.

Ngoài ra, chúng tôi có mặt tại tất cả các cảng lớn trong quá trình bốc và dỡ hàng trên tàu biển và container, cũng như cung cấp các dịch vụ liên quan đến lưu kho và giám sát hàng tồn kho.

Control Union vận hành một số các phòng thí nghiệm chuyên phân tích đường tại Bỉ, Brazil, Ấn Độ và Thái Lan. Chúng tôi có kiến thức chuyên sâu về toàn bộ chuỗi cung ứng đường và cung cấp dịch vụ chứng nhận cho các chương trình bền vững dẫn đầu trong ngành đường, chẳng hạn như BONSUCRO và các tiêu chuẩn đạo đức, như SMETA.

Dịch vụ của chúng tôi

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy