Mật đường & Dầu thực vật

Ở Control Union, chúng tôi là chuyên gia trong việc xử lý dầu thực vật và mật đường mà bạn hiện đang kinh doanh. Chúng tôi thực hiện nhiều bước để đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi đáp ứng được các tiêu chuẩn phân phối cao nhất. Dù hàng hóa của bạn được chứa trong container hàng rời hoặc chất lỏng, bạn đang ở đúng địa chỉ khi liên hệ với Control Union.

Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn tiến xa hơn bằng cách giảm thiểu tối đa rủi ro trong suốt toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn. Từ khảo sát đất khai hoang tại các vùng nông thôn đến kiểm định toàn bộ chất lượng và số lượng tại các cảng xếp hàng và/hoặc dỡ hàng, đội ngũ được đào tạo và có kinh nghiệm của chúng tôi có thể trợ giúp doanh nghiệp của bạn.

Ở Control Union, chúng tôi có lịch sử lâu dài về giám sát hoạt động xếp và dỡ hàng mật đường cũng như các sản phẩm phụ của mặt hàng này.

Dịch vụ của chúng tôi

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy