Lâm nghiệp

Các dịch vụ trong ngành lâm nghiệp đang ngày càng trở nên quan trọng để đảm bảo các sản phẩm có nguồn gốc từ rừng luôn duy trì bền vững và tuân thủ quy định. Chúng tôi có một số dịch vụ phục vụ cho lĩnh vực lâm nghiệp, ngành sinh khối và công nghiệp gỗ.

Chúng tôi hợp tác với nhiều công ty trên toàn cầu để trợ giúp họ cam đoan một lần nữa với khách hàng rằng sản phẩm của họ có nguồn cung ứng bền vững từ xuất xứ hợp pháp. 

Chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi trong lĩnh vực này đã được truyền đến các nhân viên của chúng tôi đang hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp ở hơn 5 châu lục, có phạm vi từ vùng sâu vùng xa nhất đến những địa điểm sản xuất gỗ lớn và nhỏ.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm, các chuyên gia lâm nghiệp và gỗ của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một dịch vụ hiệu quả và chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu của bạn.

Dịch vụ của chúng tôi