Phân bón

Do sự phát triển của ngành phân bón nên nhu cầu hậu cần, kiểm định và phân tích theo đó cũng tăng.

 Các chuyên gia của chúng tôi được đào tạo để hỗ trợ khách hàng bằng một loạt các dịch vụ liên quan đến tất cả các loại phân bón chính và các lĩnh vực chuyên môn.

Dịch vụ của chúng tôi