Ca cao

Control Union được Liên minh Thương mại Ca cao (FCC - Federation of Cocoa Commerce) công nhận và do đó chúng tôi có thể sử dụng chuyên môn của mình để hỗ trợ bạn trong việc giảm rủi ro bằng cách xác minh số lượng và chất lượng của sản phẩm.

Chúng tôi là một cơ quan kiểm định và chứng nhận được phê duyệt về các chương trình bao gồm UTZ, BRC và các chương trình hữu cơ.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đánh giá cho chuỗi cung ứng thuộc tổ chức của bạn, từ người nông dân đến nhà sản xuất, nhà cung cấp kho hàng, các thương nhân, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất, nhà chế biến và nhà bán lẻ. 

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp hoạt động đánh giá chuỗi cung ứng ca cao cũng như kiểm soát chất lượng ca cao nhằm đảm bảo chất lượng nhất quán xuyên suốt quá trình. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ thiết lập, thực hiện và vận hành các chương trình theo yêu cầu, phù hợp với nhu cầu khách hàng của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy