Chính sách bảo mật

Chào mừng đến với Chính sách bảo mật trên trang web của Peterson & Control Union
Peterson & Control Union tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này sẽ cho bạn biết rõ về cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi (bất kể bạn truy cập từ đâu) và cho bạn biết về quyền riêng tư của mình và pháp luật sẽ bảo vệ bạn như thế nào.

Tải về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.