Chúng tôi là ai

Được thành lập năm 1920 với chức năng là một công ty kiểm định, Control Union đã phát triển để bao gồm một loạt các hoạt động kinh doanh liên quan đến kiểm định và dịch vụ tài sản thế chấp là một trong số đó. Qua nhiều năm, các chuyên gia quốc tế của chúng tôi đã có kinh nghiệm và chuyên môn để cung cấp cho bạn những công cụ hiệu quả nhất để đánh giá, kiểm soát hoặc theo dõi hàng hóa của bạn trong suốt chuỗi cung ứng.

Control Union là một trong những công ty kiểm định hàng đầu thế giới, cung cấp các giải pháp hiệu quả và đổi mới trên toàn cầu, giảm thiểu tối đa rủi ro dễ bị tổn thất thương mại và giao dịch và ngăn ngừa các vấn đề xảy ra, đồng thời nâng cao năng suất thông qua các dịch vụ và giải pháp tài sản thế chấp.  

Làm việc trong nhiều ngành công nghiệp và thị trường đa dạng, Control Union mang lại cho khách hàng quốc tế kinh nghiệm và chuyên môn kết hợp với các công nghệ và hệ thống tiên tiến mới nhất, không chỉ cung cấp giải pháp đối với những thách thức hiện tại mà còn tránh, giảm nhẹ và giảm thiểu rủi ro để ngăn ngừa các vấn đề trước khi xảy ra .

Control Union đã vận hành bộ phận Hệ thống Quản lý Tài sản thế chấp (CMS - Collateral Management System) tại Rotterdam, Hà Lan từ năm 2012, nơi hỗ trợ và giám sát việc cung cấp các dịch vụ tài sản thế chấp tại tất cả các vùng trọng yếu trên thế giới. Ở Châu Mỹ Latinh, các dịch vụ được tổ chức và giám sát từ các văn phòng Control Union ở Buenos Aires và Brazil. 

Với kiến thức chuyên biệt về hàng hoá trên toàn cầu và cách tiếp cận hoạt động độc đáo, Control Union mang đến sự chuyên nghiệp trong mọi dịch vụ mà công ty thực hiện, cung cấp một mô hình kinh doanh linh động và linh hoạt để giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng.