Tầm nhìn

Được thành lập vào năm 1920 với chức năng là một công ty kiểm định, Control Union đã mở rộng để bao gồm một loạt các hoạt động liên quan đến kiểm định và dịch vụ tài sản thế chấp là một trong số đó.

Qua nhiều năm, các chuyên gia quốc tế của chúng tôi đã có kinh nghiệm và chuyên môn để cung cấp cho bạn các công cụ hiệu quả nhất để đánh giá, kiểm soát hoặc theo dõi hàng hoá của bạn trong suốt chuỗi cung ứng.

Các Dịch vụ tài sản thế chấp của chúng tôi có thể giúp bạn giảm thiểu tối đa các tác động về rủi ro dễ bị tổn thất thương mại và rủi ro giao dịch của công ty bạn.

Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách kiểm soát hoặc giám sát hàng hoá trong suốt chuỗi cung ứng, mang lại sự yên tâm và bảo vệ cho bạn, khách hàng của chúng tôi.