Hiện diện toàn cầu

Một trong những tài sản lớn nhất của Control Union là mạng lưới các văn phòng liên kết của chúng tôi tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Với sự hiểu biết ngày càng tăng, một tập hợp vững chắc các giá trị và dịch vụ bền vững, chúng tôi đã phát triển từ những hoạt động ban đầu tại Hà Lan và lan rộng khắp thế giới.

Từ cơ sở đầu tiên của chúng tôi ở Châu Âu, các dịch vụ đã mở rộng trên phạm vi quốc tế để đáp ứng cho sự toàn cầu hoá đang tăng lên của các thị trường hàng hóa.

Control Union hiện được công nhận là một công ty dẫn đầu thế giới về các giải pháp quản lý rủi ro và hậu cần, phục vụ khách hàng trên toàn thế giới; sử dụng các kỹ năng và kiến thức chuyên môn của chúng tôi ở mọi châu lục trên toàn cầu. Hai trụ sở CMS chính của chúng tôi có trụ sở tại Buenos Aires, Argentina và Rotterdam, Hà Lan.

Từ tất cả các văn phòng của mình, chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ hiện trường và hiểu biết để hỗ trợ khách hàng đối mặt với những thách thức ở địa phương bởi vì chúng tôi biết rõ con người, sản phẩm và thị trường liên quan. 

Thông qua kiến thức và kinh nghiệm địa phương của đội ngũ đó, Control Union được trang bị riêng để truyền thông và giảm nhẹ những rủi ro mà bạn phải đối mặt ở bất cứ đâu trên thế giới.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy