Giúp bạn giảm nhẹ rủi ro giao dịch liên quan đến tài chính thương mại

Đọc thêm

Dịch vụ Tài sản thế chấp

Các dịch vụ tài sản thế chấp kết hợp kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi cùng với những công nghệ mới nhất nhằm cung cấp các giải pháp tiên tiến và hiệu quả để giảm rủi ro đến mức tối thiểu, giúp cải thiện năng suất của bạn. Chúng tôi hỗ trợ và giám sát việc cung cấp các dịch vụ tài sản thế chấp ở tất cả những vùng trọng yếu trên thế giới. Control Union's Collateral Management Services (CMS - Dịch vụ Quản lý Tài sản thế chấp của Control Union) có tổ chuyên trách được đặt tại Hà Lan, Argentina và Brazil.
Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Dịch vụ Tài sản thế chấp

Các dịch vụ tài sản thế chấp kết hợp kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi cùng với những công nghệ mới nhất nhằm cung cấp các giải pháp tiên tiến và hiệu quả để giảm rủi ro đến mức tối thiểu, giúp cải thiện năng suất của bạn. Chúng tôi hỗ trợ và giám sát việc cung cấp các dịch vụ tài sản thế chấp ở tất cả những vùng trọng yếu trên thế giới. Control Union's Collateral Management Services (CMS - Dịch vụ Quản lý Tài sản thế chấp của Control Union) có tổ chuyên trách được đặt tại Hà Lan, Argentina và Brazil.
Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Chúng tôi kiểm soát và giám sát hàng hóa xuyên suốt chuỗi cung ứng, mang lại cho bạn cảm giác an tâm và bảo vệ

Dịch vụ

Chúng tôi tập trung vào bốn lĩnh vực trọng điểm: quản lý tài sản thế chấp, giám sát cây trồng, giám sát và tính toán hàng tồn kho, kiểm định kho hàng.

Đội ngũ giàu kinh nghiệm và có trình độ của chúng tôi cung cấp các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và tính nguyên vẹn trong quản lý tài sản thế chấp, còn quá trình giám sát cây trồng bởi các chuyên gia nông học của chúng tôi sẽ cung cấp những ước tính chính xác về thu hoạch và năng suất.

Các dịch vụ giám sát và tính toán hàng tồn kho tiên tiến của chúng tôi cung cấp thông tin kịp thời về hàng hóa của bạn cũng như cung cấp đánh giá chuyên môn về kho hàng, si lô, bồn chứa và các kho chứa khác.

Các giải pháp tiên tiến nhằm giảm thiểu rủi ro

Xem phim

Tìm một trong các văn phòng địa phương của chúng tôi