Giúp bạn giảm nhẹ rủi ro giao dịch liên quan đến tài chính thương mại

Đọc thêm

Dịch vụ Tài sản thế chấp

Các dịch vụ tài sản thế chấp kết hợp kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi cùng với những công nghệ mới nhất nhằm cung cấp các giải pháp hiệu quả và tiên tiến để giảm thiểu rủi ro, giúp nâng cao năng suất của bạn. Chúng tôi hỗ trợ và giám sát việc cung cấp các dịch vụ tài sản thế chấp ở tất cả các khu vực trọng yếu trên thế giới. Dịch vụ Quản lý Tài sản thế chấp (Collateral Management Services - CMS) của Control Union có văn phòng đặt tại Hà Lan, Ác-hen-ti-na và Brazil.
Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Dịch vụ Tài sản thế chấp

Các dịch vụ tài sản thế chấp kết hợp kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi cùng với những công nghệ mới nhất nhằm cung cấp các giải pháp hiệu quả và tiên tiến để giảm thiểu rủi ro, giúp nâng cao năng suất của bạn. Chúng tôi hỗ trợ và giám sát việc cung cấp các dịch vụ tài sản thế chấp ở tất cả các khu vực trọng yếu trên thế giới. Dịch vụ Quản lý Tài sản thế chấp (Collateral Management Services - CMS) của Control Union có văn phòng đặt tại Hà Lan, Ác-hen-ti-na và Brazil.
Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Chúng tôi kiểm soát và giám sát hàng hóa xuyên suốt chuỗi cung ứng, mang lại cho bạn cảm giác an tâm và bảo vệ

Dịch vụ của Chúng tôi

Chúng tôi tập trung vào bốn mảng chính: quản lý thế chấp, giám sát cây trồng, giám sát và tính toán hàng tồn kho và kiểm tra nhà kho.

Đội ngũ giàu kinh nghiệm và có trình độ cao của chúng tôi mang tới tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và uy tín trong việc quản lý tài sản thế chấp, trong khi đó dịch vụ giám sát cây trồng do chuyên gia nông nghiệp thực hiện đem tới dự đoán chính xác về thu hoạch và sản lượng.

Dịch vụ giám sát và tính toán hàng tồn kho tiên tiến của chúng tôi cung cấp tới từng phút thông tin về hàng hóa của bạn và chúng tôi có đánh giá chuyên gia về nhà kho, silo, bồn chứa và các cơ sở bảo quản khác.

Các giải pháp tiên tiến nhằm giảm thiểu rủi ro

Xem phim

Tìm một trong các văn phòng địa phương của chúng tôi

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy