Stok Takibi ve Ölçümü

Stok izleme sistemi, yenilikçi sistemler ve prosedürler kullanarak küresel stok yönetimine dair gözlemde bulunup raporlama yapar ve böylece dünyanın neresinde olursa olsun malların hareketi, korunması ve durumu ile ilgili görünürlük sunar.

 Bu hizmet dahilinde yer alan stok izleme sistemi, mallarınızı tehdit eden her türlü durum veya olası risk halinde sizi hemen uyarır. Stok izleme sistemi ayrıca depolardaki miktar, koşul, risk ve müşterinin talep edebileceği diğer durumlarla ilgili bilgiler de verir. Bu şekilde çıkarlarınızı korumak için hemen harekete geçebilir ve böylece zarar veya kaybın en kısa sürede hesap edilip belirlenmesi, sorunlara dair çözümlerin hemen tespit edilmesi sağlanır. 

Her bir özel izleme sistemi, depo yeri kontrolleri de dahil olmak üzere tarafınızca talep edilen dönemselliğe sahip, ihtiyaca özel hazırlanmış bir anlaşmadır. 

İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek çok sayıda stok izleme türü mevcuttur:

  •  Periyodik veya devamlı mevcudiyet ve izleme
  • Depolanan malların nitelik ve niceliğine yönelik stok kontrolleri
  • Farklı depolama hatlarında depolanan yüke ilişkin stok ölçümü
  • Endüstriyel sürecin tam anlamıyla izlenmesi
  • Tam anlamıyla yapılan bir ticaret izlemesi (ithalatlar/ihracatlar)
  • Özel ihtiyaçları karşılama amaçlı özelleştirilmiş çözümler

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy