Mahsul izleme

Control Union, ilk yetiştirme ve hasat sürecinden ilk depolama noktasına kadar mahsulleri izler ve bu şekilde her türlü olası zararı azaltır ve mahsullerinizin her aşamada en yüksek kaliteye sahip olmasını sağlar.

Bilimsel tarım uzmanlarından oluşan profesyonel ekibimiz, çeşitli tarımsal ürün ve mallarda uzmandır ve tarla ziyaretlerini dünya lideri nicel ve nitel değerlendirme ve tarım izleme sistemleriyle birleştirerek mahsul izleme hizmeti sunar. 

Bu yenilikçi sistemler, mahsul gelişimlerini yakından izleyen çeşitli faaliyetlere dayanan ve alanla ilgili veriler toplayan değerlendirmelerdir. Bu veriler daha sonra uzman ekibimiz tarafından analiz edilir ve nihai bir rapor oluşturmada kullanılarak ekibin mahsul verimliliğini etkileyebilecek unsurları ve önemli etkenleri belirtmesini ve değerlendirmesini sağlar.

Bu akıllı değerlendirmeler, tarlaların ziyaret edildiği ve alanların ölçüldüğü şeker kamışı, soya fasulyesi ve pamuk tarlalarına uygulanır. Ayrıca değerlendirme faaliyetleri, her tarlaya uygulanabilecek geniş kapsamlı programlar da içerir. Her arazi, fiziksel özellikleri ve topografyasının anlaşılması, geçmiş veriminin teyit edilmesi ve tohum ekiminden yetiştirmeye ve hasada kadar tarlanın çeşitli aşamalarının izlenmesi için analiz edilir. 

Bu sonuçlar ışığında Control Union, hasat zamanını ve mahsul verimini tahmin edebilir ve uygun bir izlenebilirlik için hasat edilen ürünün tarlalardan depolama tesisine veya işleme tesisine kadar taşınmasını kontrol etmeye ilişkin bir hizmet sunabilir. Bu hizmet sayesinde müşteriler, ürün takibi yapabilir ve ürünün yaşam süresi boyunca yüksek kalitenin korunmasını sağlar.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy