Kömür, Madenler ve Demir cevheri

Üretim ve dağıtım zincirinin herhangi bir noktasında enerji malzemeleri ve maden analizinin doğruluğa ve iyi uygulamalara üst düzeyde önem verilerek yapılması gerektiğini biliyoruz ve Control Union olarak bunu müşterilerimize sağlıyoruz.

Control Union'ın uluslararası şirketler, operasyonlar ve laboratuvarlar ağı, dünya genelinde tam kapsamlı hizmetler sunmamızı sağlar ve gözetimler ve lojistik zincirinin tüm yönleriyle ilgili derin bilgi birikimimiz ve deneyimimiz bizi kömür, maden ve demir cevheri sektöründe rakipsiz kılar. 

Dünya genelindeki kömür ve maden üreticilerinin, nakliyecilerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için başta kömür analizi, maden analizi ve demir cevheri analizi olmak üzere kapsamlı analiz hizmetleri sunuyoruz.

Kömür, maden ve demir cevheri dünyada birçok önemli amaç için kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlileri elektrik üretimi, çelik üretimi, çimento imalatı ve akaryakıt alanlarıdır. Termal kömür, elektrik üretimi için elektrik santrallerinde kullanılırken kok kömürü ve demir cevheri çelik yapım sürecinin önemli malzemeleridir. Uçucu Kül gibi kömür yakma ürünleri (CCP'ler) de çimento imalatı ve genel olarak inşaat sektöründe önemli rol oynar.

Control Union, katı yakıtlara yoğunlaşan birkaç gözetim şirketinden biridir ve temel odak noktamız, ihtiyaç duyduğunuz numune alma, gözetim veya laboratuvar hizmetlerinde teknik, endüstriyel ve operasyonel uzmanlığımızı sunmaktır.

Hizmetlerimiz

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy