Biyokütle ve Biyoyakıt

Control Union, fosil yakıtlar yerine biyokütle ve biyoyakıtlar ilk kullanıma sunulduğundan beri biyobazlı enerji işinde aktif olarak hizmet verir. Tahıl ve Yem Ticaret Birliği (GAFTA) gibi, tedarik zincirindeki tüm taraflarla uzun vadeli ilişkiler geliştirdik.

Sürdürülebilir katma değer sunmak için ticaret yaptığınız biyoyakıtların ve biyokütlenin yönetilmesinde ve analiz edilmesinde uzman hizmet sağlıyoruz. Tüm tedarik zinciri boyunca aktif olmamız bizi ürün kalitesi, güvenlik ve sertifikasyon ihtiyaçlarınızı yönetmek için doğru iş ortağı yapar.

Uluslararası ofis, operasyon ve laboratuvar ağımız, müşterilerimize dünya çapında kalite kontrol hizmetleri ve biyokütle analizi gibi tam kapsamlı hizmetler sunmamızı ve tüm sorularınız, talepleriniz ve problemleriniz için tek irtibat noktası olmamızı sağlar.

Biyokütle, yenilenebilir elektrik ve ısı enerjisi üretmek için kullanılabilmekte ve sıklıkla fosil yakıtların yerine kullanılmaktadır. Biyokütle ve fosil yakıtların (genellikle kömür) aynı anda yakılması, sera gazı emisyonlarını azaltmak, maliyet uygunluğunu artırmak ve mevcut elektrik santrallerindeki hava kirliliğini azaltmak için düşük maliyetli bir yaklaşımdır.

Biyoyakıt, taşıma yakıtı ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için doğrudan sıvı yakıta dönüştürülen bir biyokütle türüdür. Günümüzde kullanılan en yaygın iki biyoyakıt türü etanol ve biyodizeldir.

Control Union, odun yongası, talaş ve odun peleti gibi çeşitli biyokütle türlerinin kalitesini ve miktarını doğrulamak için gözetim ve test hizmetleri sağlar. Küresel varlığımız, tüm tedarik zinciri boyunca tam kapsamlı yük gözetim hizmetleri sunabilmemizi sağlar.

Hizmetlerimiz

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy