Gewasmonitoring

Control Union monitort landbouwproducten van opkomst tot oogst en verder tot en met het eerste punt van opslag. Zo vermijdt u verliezen en weet u zeker dat de kwaliteit tijdens elke fase hoog blijft.

Onze landbouwingenieurs zijn gespecialiseerd in specifieke landbouwproducten en grondstoffen. Zij gaan het gewas ter plekke bekijken en gebruiken diverse systemen om opbrengst en kwaliteit te controleren. 

Gevolgd wordt hoe een gewas zich ontwikkelt en daarover worden de juiste gegevens verzameld. Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd door onze mensen, waarna zij een definitief verslag opstellen waarin de belangrijkste factoren vermeld staan die op de opbrengst van invloed kunnen zijn.

We gaan op deze manier te werk voor suikerriet, sojabonen en katoen. We bezoeken het land en doen de nodige metingen. Daarnaast kunnen we nog diverse andere diensten aanbieden voor deze plantages. We onderzoeken de fysieke eigenschappen en topografie van het terrein, controleren de vroegere opbrengsten en monitoren de diverse groeistadia, van poten of zaaien tot groei en oogst. 

Op basis van deze resultaten stelt Control Union een raming op van het moment van oogsten en de verwachte opbrengst. Ook kunnen wij controle houden op het transport van de oogst naar de opslagfaciliteiten of de fabriek. Zo weten klanten precies wat er met hun product gebeurt en is hoge kwaliteit gedurende het hele traject gewaarborgd.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy