Collateral Management

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om goederen in officiële bewaring te geven aan ons. Zolang de goederen bij ons zijn opgeslagen, oefenen wij de controle uit over die goederen. Dit is voor de klant een veilige en doeltreffende manier om goederen op te slaan, waar ook ter wereld, en tegelijk beter om te gaan met kredietrisico's.

In het kader van onze Collateral Management Services kan Control Union toezien op naleving van lokale wetgeving tijdens elke stap van het proces. Control Union heeft daarbij het exclusieve recht om uw goederen in bezit te nemen. Dit bezit van goederen verleent de bank of koper het wettelijk recht als eigenaar of begunstigde. Control Union is de wettelijke huurder van de opslagfaciliteit waarin uw goederen zich bevinden, zodat u zeker weet dat uw goederen de juiste aandacht krijgen.

Control Union controleert de hoeveelheid en kwaliteit op het moment dat uw goederen in het magazijn komen, zodat u op de hoogte bent van de kwaliteit. Onze ervaren mensen bieden een flexibele en innovatieve aanpak voor uw collateral management, steunend op de strengste kwaliteits- en integriteitseisen. Op deze manier willen wij een soepel verlopende handel mogelijk maken over de hele wereld.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy