Biomassa en biobrandstof

Control Union is al actief in de bio-energie sinds de allereerste introductie van biomassa en biobrandstof als vervanging voor fossiele brandstoffen. Wij hebben langdurige relaties opgebouwd met alle partijen in de logistieke keten, waaronder de GAFTA (Grain and Feed Trade Association).

Wij zijn expert in de handling en analyse van de biobrandstoffen en biomassa die u verhandelt, en bieden u daarmee duurzame toegevoegde waarde. Met onze aanwezigheid in de hele logistieke keten zijn wij de juiste partner om te waken over de kwaliteit, veiligheid en certificering van uw producten.

Via ons internationale netwerk van kantoren, activiteiten en laboratoria kunnen wij klanten over de hele wereld helpen. Wij bieden u kwaliteitscontrole en analyse van biomassa over de hele wereld en zijn uw centrale aanspreekpunt voor vragen of problemen.

Biomassa kan dienen om hernieuwbare elektriciteit en thermische energie te produceren, en wordt vaak gebruikt als alternatief voor fossiele brandstoffen. Het stoken van biomassa samen met fossiele brandstoffen (meestal steenkool) is een betaalbare manier om minder broeikasgassen uit te stoten, de kostenefficiëntie te verbeteren en minder luchtvervuiling te hebben bij een bestaande elektriciteitscentrale.

Biobrandstoffen zijn een vorm van biomassa die rechtstreeks wordt omgezet in vloeibare brandstof voor het transport. De twee meest voorkomende soorten biobrandstof van nu zijn ethanol en biodiesel.

Control Union biedt diensten aan voor het inspecteren en testen van de hoeveelheid en kwaliteit van allerlei soorten biomassa, zoals houtsnippers, zaagsel en houtpellets. Met onze wereldwijde aanwezigheid bieden wij u een breed aanbod inspectiediensten voor de volledige toeleveringsketen.

Onze diensten

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy